Zalagati se za poboljšanje mehanizama donošenja prostornih planova!

Osigurati povećanje političkih i financijskih ovlasti lokalnih gradskih razina u donošenju planova te aktivaciju građana za suodlučivanje u svim fazama i razinama planiranja.

3 Likes

Ovo se super nadovezuje s tematskim područjem “otvoreni grad” gdje se naglašava nužnost uključivanja marginaliziranih i diskriminiranih u procese odlučivanja.

Javna rasprava obvezna i objava početka javne rasprave u medijima. Bar dvije javne tribine