Zakon o sportu, članstvo i rad sportskih udruga – uključivanje članova, isključivanje politike

Svi klubovi koji ne poštuju Zakon o sportu, Zakon o udrugama i ne dopuštaju participaciju članova udruga imat će zabranu korištenja javne sportske infrastrukture i financiranja javnim novcem. Isključivanje političara iz rada sportskih klubova smanjit će prostor za dosadašnju netransparentnost, financijsku neodgovornost i sukob interesa.

2 Likes