Uvođenje modela participativnog budžetiranja za dio gradskog proračuna

Participativan budžet je model (su)upravljanja dijelom gradskog proračuna u kojem mogu sudjelovati svi njegovi stanovnici. Danas se primjenjuje u preko 1500 gradova širom svijeta i predstavlja jednu od najboljih mogućnosti za demokratizaciju procesa donošenja odluka o prioritetima za investicije na području grada. Građani sami odlučuju žele li naglasak u proračunu staviti na unapređenje prometne infrastrukture, izgradnju novih sportskih i rekreativnih objekata ili u društveno-kulturne sadržaje.