Uvesti u kulturni sustav inovativne modele upravljanja

Uvesti u kulturni sustav inovativne modele poput civilno-javnih partnerstava, sudjelovanja građana u upravljanju institucijama i brige institucija o širem umjetničkom polju u kojem djeluju.

2 Likes