Utočišta i hranilišta za mačke i pse lutalice

Izrada programa na razini grada koja će u suradnji s organizacijama koje brinu za napuštene životinje izraditi mrežu skloništa i hranilišta za mačke i pse lutalice kako bi se poticala briga i/ili udomljavanje istih. Program bi uključivao i financijsku podršku organizacijama koje već niz godina zbrinjavaju napuštene životinje (primjer: organizacija Prava šapa).

Primjer iz Istre - http://www.mackarica.com/vijesti/u-hrvatskoj-otvoreno-prvo-skloniste-za-macke-lutalice-a-uskoro-i-prvo-sluzbeno-hraniliste/