Uređenje ulica u Velikom Polju

U Velikom Polju nedostaju nogostupi, šahtovi na cesti, kante za smeće, biciklističke staze. Stanovnici plaćaju prirez gradu, a nemaju uvjete gradskog života.