Upravljanje gradom kao zajedničkim dobrom

Grad kao zajedničko dobro je sinergija (su)djelovanja društvenih inovatora, javne uprave, znanstvenih institucija, naprednog poslovnog sektora i organizacija civilnog društva za opće dobro. Cilj upravljanja gradom kao zajedničkim dobrom jest uključivanje svih zainteresiranih građana i građanki, dugoročna održivost i pravedna raspodjela. Napraviti mapu potrebnih proizvoda i usluga na razini grada u koje je moguće aktivno uključiti zainteresirane građane i njihove neformalne inicijative ili organizacije. U suradnji s hrvatskim i europskim razvojnim institucijama pokrenuti fond koji će se baviti financiranjem projekata društvene ekonomije.

4 Likes

tako nešto sekrenulo raditi ali je stopirano, Zapravo postoji potencijal u postojanju MO i VGČ-ova koji bi trebali služiti kao jedan inkluzivni moment za građane u donošenje političkih odluka, ali ne funkcionira iz raznih razloga.