Unaprijediti radnička prava i uvjeti rada u zdravstvu

Kontinuiranim ulaganjem u obrazovanje novih zdravstvenih kadrova, njihovo zapošljavanje u gradskim ustanovama te podršku radničkim organizacijama u borbi za bolja radnička prava u zdravstvu, želi se unaprijediti kvalitetu zdravstvenog sustava i svakodnevnicu zaposlenih u ovom sektoru.

1 Like