Unaprijediti pješački promet

  • Pješačenje, kao i kretanje osoba s invaliditetom i roditelja s malom djecom u kolicima moraju biti sagledavani kao ravnopravni ostalim oblicima prometa stoga je potrebno širenje pješačkih zona u centru grada i u stambenim naseljima. Također, potrebno je uklanjanje terasa kafića s područja gdje one otežavaju prolaz pješaka.
  • Potrebno je uvesti zonu smirenog prometa.
  • Potrebno je voditi posebnu brigu o omogućavanju mobilnosti osoba s invaliditetom.
1 Like

U pravu si,u nekim ulicama kao npr .u mojoj jedva da možeš proči pločnikom od parkiranih auta stanara,a i gostiju iako je tu Kaptol centar jer je tamo garaža il se mogu spustit na drugi ulaz odnosno tam di je sad hotel “Academia” nekad šoping centar “Prebendarski vrtovi”.Ustvari to bi bilo prihvatljivije za one koji nisu stanari ulice.Pitam se kakvo je uopće u Zg stanje u odnosu na osobe sa invaliditetom u kolicima.Možda sam odmakla malo od teme malo sam se zanjela.