Ulica Florijana Andrašeca

vikendom na ulici i parkingu ostaje puno smeća i stakla koje se ne čiste danima, a na raskršću s Vukovarskom loša regulacija semafora