Učiniti kulturu demokratskijom i otvorenijom

Učiniti kulturu demokratskijom i otvorenijom za druge kulture, migrante i ugrožene socijalne skupine povezivanjem aktivnosti nastavnog programa i kulturno-umjetničkih aktivnosti te osnivanjem Interkulturalnog društvenog centra.