Sve politike i odluke na razni Grada počivaju na načelima jednakosti, interkulturalizma, ljudskih prava i rodne ravnopravnosti

U kreiranju gradskih kulturnih, socijalnih, obrazovnih, stambenih, zdravstvenih, ekonomskih i drugih politika usmjerenih na sve društvene skupine, Grad prepoznaje i odgovara na specifičnosti i potrebe svih manjinskih i marginaliziranih skupina. Ono što ove skupine smješta na rubove našeg grada (simbolički i doslovno) jesu neznanje, predrasude i strahovi koji o njima postoje. Želimo grad koji stvara prostor za sve nas i koji naše specifičnosti prepoznaje kao svoje bogatstvo.

3 Likes

Lajk!!! Ovakvo nešto nam je potrebno konkretizirati na razini formalne deklaracije i statuta grada čime bi se umanjile (opravdane) brige nekih članova marginaliziranih i diskriminiranih skupina u društvu da će biti nadglasane o pitanjima koja se tiču direktno njihove kvalitete života.

1 Like