Sustav naplate odvoza otpada


#1

Nužno je uvesti naplatu odvoza otpada temeljem stvarno proizvedene količine ostatnog otpada. Treba postaviti čipirane kante za ostatni otpad (tj. otpad koji nije odvojen), a građane opskrbiti čipiranim vrećicama.


#2

Odvoz otpada treba biti besplatan, kao u nekim gradovima i zemljama u kojima sam živio. Otpad je vrijedna sirovina


#3

Slažem se sa Željcem. Čipiranje kanti bi bio dobar sustav kad bi kante bile sklonjene i kad padobranci ne bi u njih mogli ukrcavati svoje smeće. Iskustva sa kontejnerima na javnim površinama pokazuju da je kultura dijela građana na vrlo niskom nivou, tako da niti svi oni koji paze na čistoću grada, odvajaju i vode brigu ne mogu poništiti toksični učinak tog malog postotka nekulturnih.


#4

Individualizirano plaćanje otpada je problematična stavka ovog programa. Samo jednak doprinos javnim sustavima predstavlja mrežu solidarnosti - bilo da je riječ o zdravstvu, školstvu, odvozu otpada…


#5

hoćete reći odvoz sortiranog otpada treba biti besplatan, to se apsolutno slažem; odvoz miješanog otpada treba biti puno skuplji nego što je sad i treba biti po količini.


#6

Ako je ovo način koji je uvriježen i koji se pokazao da funkcionira, onda da.
Dodatak:
-“odvoz stvarno proizvedene količine miješanog otpada treba poskupiti, a s tom razlikom u cijeni platiti redare koji bi pazili na javne površine od zagađenja” - na taj način bi se ljudi zaposlili - treba vidjeti kako je to u uređenim zemljama i preslikati ono što se može
uz to dodatak 2:
-zagađenje javne površine treba postati prekršaj (ako već nije), s organiziranom naplatom takvih prekršaja