Sudjelovanje svih stanovnika Zagreba u društvenom i kulturnom životu zajednice

Svi stanovnici imaju pun pristup svim potrebnim uslugama i sadržajima te aktivno sudjeluju u oblikovanju i korištenju društvenih i kulturnih sadržaja grada: omogućavanjem pristupa odgojnim i obrazovnim institucijama i sadržajima, knjižnicama, muzejima, kazalištima, sportskim klubovima i sadržajima, te svim drugim sadržajima na razini grada; poticanjem kulturnog izražavanja manjinskih i marginaliziranih skupina koje žive u Zagrebu.

Svojevrsni community centri bi se trebali podići po gradskim četvrtima po društveno poduzetničkim zadružnim modelima - kao svojevrsni zadrugarski modeli građana pojedinog kvarta. Lijepo je da postoje centri za kulturu, ali potrebni su sveobuhvatniji centri koji se tiču ekonomskog i društvenog osnaživanja. Također, programi centara za kulturu trebali bi biti participativniji, odnosno građani bi trebali moći odlučitvati o barem 20% sadržaja centara za kulturu. Ova tema preklapa se sa temom Ekonomska demokracija.

1 Like