Strateški usmjeriti kulturni razvoj grada

Strateški usmjeriti kulturni razvoj izdvajanjem Ureda za kulturu, izradom dugoročne strategije i dokidanjem prakse imenovanja ravnatelja prema političkoj podobnosti namjesto stručnosti, iskustvu i kvaliteti predloženih programa.