Stavljanje naglaska na razvoj usluge rane intervencije (za djecu 0-3 godine)

Stavljanje naglaska na razvoj usluge rane intervencije (za djecu 0-3 godine)

a) širenje dostupnosti usluge rane intervencije koja se pruža djetetu kod kojeg je u ranoj dobi utvrđeno odstupanje u razvoju, razvojni rizik ili razvojne poteškoće i njegovim roditeljima, odnosno udomiteljima, radi uključivanja djeteta u širu socijalnu mrežu