Sredstvima Europskog socijalnog fonda osigurati razvoj socijalne ekonomije

Povlačiti sredstva iz Europskog socijalnog fonda za uzlet socijalne ekonomije na području grada, rasta broja socijalnih poduzeća i održivih radnih mjesta, te smanjenje nejednakosti i njenih posljedica na građane uspostavom sustava održivog stanovanja, cjeloživotnog besplatnog obrazovanja, gradske infrastrukture i usluga za dostojanstven život u starosti te smanjenje epidemije siromaštva među našim građanima starije životne dobi

4 Likes