Sportski centar u Gradu mladih

Dakle ovih se dana priča kako u Dubravi ne postoji sportski centar i kako bi bilo dobro da se izgradi.
Ipak je Dubrava dala olimpijce.Ja nisam za izgradnju jer smatram da Grad Mladih u Granešini
ionako nije u potpunosti iskorišten pa bi se mogao iskoristiti za tu namjenu.Jedino što neznam kako
bi išlo sa izgradnjom bazena jer je to večinom šumoviti kraj,ali ima i zrakoprazan prostor.
Sjećam se toga kad smo išli tamo sa školom.

Prije nekoliko godina je bila večernjakova tribina za Donju Dubravu, gdje je od prezentirana ideja da će biti izgrađen sportski centar negdje na Čullinečkoj. Možda treba, nisam sigurna, to je dosta velika gradske četvrt, i vjerujem da nije prikladno da svi idu u Gornju Dubravu na Klaku. Prije dosta godina je postojao projekt gradnje bazena u blizini Klake, bile su i dozvole vađene - od svega ništa. Prije nekoliko godina su u Kulturnom centru prezentirani rezultati provedenog natječaja za zgradu srednje škole i klizališta na površini između Međugorske i Grižanske. Dakle natječaj je proveden, odabrana su rješenja koja će se izvesti vjerojatno nikada isto kao i bazen i kao dovršenje kulturnog centra, kao i velika polivalentna dvorana u postojećem dijelu kulturnog centra … projekti koji čak nisu niti megalomanski. Bio bi lijepo da se može ispitati gdje je i zašto zapelo, a glavno pitanje bi trebalo biti - je li ikada stvarno bilo volje za dovršiti te projekte ili je sve skupa bilo samo zamagljivanje nas stanovnika i novaca…

Zapelo je jer nije odgovaralo gradonačelniku.A ako drugi djelovi grada nisu predaleko zašto misliš da bi to bila Klaka:.Mada ne razumijem zašto se mora nešto graditi,a ne može se iskoristiti postojeće.Al to je politika našeg gradonačelnika.

Astrica, ako se referiraš na bazen na Klaki - postojao je projekt s izvađenom barem lokacijskom dozvolom. Zato spominjem Klaku. Sada kad je napravljen bazen na Sveticama vjerujem da nije potrebno forsiranje bazena na Klaki.

Ah otom potom.Sve će jednom doći na red.Nda mislila sam da je taj na Sveticama rekreativan,al ko bi ga znao.Nego ako se ne varam jedna škola u Dubravi ima bazen.

OŠ M.J.Zagorka ima bazen, ali mislim da je otvoren samo za učenike, ako ne i samo za članove plivačkog kluba.

Obuka plivanja osnovaca, plivački klubovi … to je jako mali i plitak bazen, zaista nije za odrasle …

To sam novela ko primjer.