Slobodni softver u gradskoj upravi

Tranzicija u gradskoj upravi sa zatvorenog softvera na slobodni softver otvorenog koda i otvorenih standarda gdje god i kada god (prije novih nabava ili obnavljanja licenci) je to tehnički i ekonomski racionalno.

9 Likes