SAT na Kvatriću

Javni sat koji stoji na Kvaternikovom trgu nije vidljiv sa same strane trga te kad bi ga se podignulo na postolje za otprilike jedan i pol metar on bi bio vidljiv iz smjera juga i dobio bi svoju funkciju, a izgradnjom postolja ispod njega bi se dobila klupica na čekalištu za tramvaje.

5 Likes

Slažem se! Nema razloga da sat ne bude vidljiviji!