Rješavanje problema odlagališta na Jakuševcu


#1

Jedino pravo rješenje jest ubrzano smanjiti količine otpada koje se odlažu te izgradnja nove kompostane i sortirnice. U sortirnici će se povećane količine odvojeno prikupljenog otpada dodatno sortirati. Nova kompostana mora imati veći kapacitet od postojeće te imati unaprijeđene uvjete kompostiranja kako bi se eliminiralo širenje neugodnih mirisa. O lokacijama ovih postrojenja treba odlučiti kroz izradu novog zagrebačkog Plana gospodarenja otpadom. Do određivanja nove lokacije za odlagalište, dozvola za rad postojećeg odlagališta na Jakuševcu bit će uvjetovana primjenom gore-navedenih mjera za smanjenje nastanka otpada koji se dovozi na odlagalište.