Reorganizacija Holdinga putem grupiranja srodnih djelatnosti

Reorganizacija Holdinga putem grupiranja srodnih djelatnosti nasuprot dosadašnjem konglomeratu različitih izoliranih poduzeća te usmjeravanje rada prema pružanju komunalnih i javnih usluga po kriterijima kvalitete, pravičnosti i uključivosti. Nakon provedene reorganizacije, potrebno je uvesti mehanizme pomoću kojih će zaposleni u javnim poduzećima imati veću mogućnost kontrole i suodlučivanja prilikom donošenja strateški važnih odluka. Dodatno, nameće se potreba da dodatnu odgovornost prati i kvaliteta radnih uvjeta (kolektivni ugovori i ujednačavanje plaća za poslove iste složenosti) kako bi Holding mogao postati primjer učinkovite i svrhovite javne službe.