Prijava na EU poticaje za zbrinjavanje otpada

Možda je ovo nešto o ćemu bi se mogla potaknuti tema na sjednici Gradske skupštine:

http://www.mzoip.hr/hr/aktualno/ministarstvo-objavilo-prvi-javni-poziv-za-sufinanciranje-sanacija-odlagalista-otpada-eu-sredstvima.html

BTW, kategorizirao bi post pod otpad, ali nisam mogao :slight_frown: