Povećati čistoću i dostupnost vode

Informacije o kvaliteti vode u javnoj vodoopskrbi učiniti redovno i lako dostupnima te usporedivima s drugim hrvatskim i europskim gradovima. Gdje god je moguće (npr. fontane) uz minimalna ulaganja otvoriti jasno označene česme s besplatnom pitkom vodom iz javne vodoopskrbe.

1 Like

Što je s gubicima vode u gradskom vodovodu, zamjenom cijevi? postoje li noviji podaci od ovih i kakav je trend u Zagrebu?

http://www.ijf.hr/newsletter/37.pdf

Izvrsna ideja, upravo je na taj način moguće znatno proširiti i unaprijediti mrežu punktova s besplatnom pitkom vodom u javnim prostorima poput trgova, parkova, pješačkih i rekreacijskih zona.

Česme su, kao i ostali urbani inventar, pokazatelj javnozdravstvenog, sigurnosnog i komunalnog standarda grada, a one novouvedene bi dizajnom trebale biti prilagođene suvremenim potrebama, svim dobnim skupinama, osobama s invaliditetom i životinjama.

Višegodišnja zapuštenost velikog broja postojećih gradskih česmi čini ih ne samo neupotrebljivima nego i nevidljivima. Sustav gradskih česmi stoga treba sustavno unaprijediti ali i promovirati. Onaj postojeći, uz nužnu nadogradnju novom mrežom punktova s besplatnom pitkom vodom treba predstaviti kao nešto pozitivno, napredno i sigurno čime se bitno podiže komunalni standard grada.

Novu mrežu javnih česmi trebala bi pratiti kampanja osmišljena od strane Grada, a kojom bi se popularizirala upotreba česmi i afirmirala pitka voda kao vlastito javno dobro i velika prednost Zagreba u odnosu na druge gradove.

Uvrštavanje mape postojećih česmi na GeoPortal Zagrebačke infrastrukture prostornih podataka odnosno u novu aplikaciju mZIPP krajem 2016. godine korak je u dobrom smjeru, ali nije dovoljan.

Zagreb bi se mogao ugledati na Ljubljanu, koja takvu kampanju provodi od 2008. godine kroz gradska komunalna poduzeća “Snaga Ljubljana” i “Vodovod Kanalizacija”. U njihovim promotivnim materijalima naglašava se da javne česme nisu samo ukras grada već podsjećaju na to da se u Ljubljani pije dobra voda i prenose poruku da je voda prirodno dobro koje mora biti dostupno svima. U gradu koji je 2016. godine proglašen zelenom prijestolnicom Europe, javne gradske česme koriste se i kao turistički faktor.

1 Like

Na tragu toga je i inicijativa i projekt grupe zagrepčana koji su pokrenuli aplikaciju mapiranja izvora pitke i besplatne vode, ne samo u Zagrebu, već po cijelom svijetu

Inicijativa 1 posto za grad ima tzv projekt postavljanja cesmi.