Povećati broj mjernih postaja za kvalitetu zraka

Povećati broj mjernih postaja i njihovu vidljivost u gradu te nužno pratiti sve europski relevantne oblike zagađenja zraka. Podizati razinu osviještenosti građana o kvaliteti zraka u gradu te otvoriti forum za prijedloge njegova unapređenja na mikro-razini (promet, grijanje u velikim zgradama, protočnost zračnih strujanja, drvoredi i parkovi).

Ovo nije samo pedantno tehničko pitanje. Po već registriranim kategorijama na razini Europske unije u nekim segmentima na prosječnoj godišnjoj razini Zagreb ima vrlo visoku ili čak opasnu razinu zagađenja zraka. Primjerice, zagađenje lebdećim česticama koje uglavnom nastaju izagaranjem drveta i drugih krutih loživa jedna je takva kategorija. Sinošnji požar opasnog otpada na Jankomiru sigurno ne pridonosi poboljšanju tog stanja, koliko god nas uvjeravali u suprotno.
Ali drvo za ogrjev nužna je realnost mnogih naših surgrađana u smog koji time nastaje treba strukturno rješavati na razini energetike u gradu - kako dobivamo energiju za grijanje zimi.

Ali, kako je izgledno da zime u budućnosti imaju sve više razdoblja bez vjetra koji bi ‘raspuhao’ ispušne plinove (a ljeta također, ali tada nema grijanja) kombinacija ispušnih plinova iz dizel vozila (dovučenih u grad prometnom politikom) i ogrjevnih mjesta po kućanstvima i ustanovama (svi oni turbo-plinski bojeleri isto imaju ispušne plinove) sve više će dovoditi do smoga koji je štetan po zdravlje. Na prosječnoj godišnjoj razini trebat će više vremena da se to uoči, rasprostranjeno na širu gradsku površinu; ali za one koji provode puno vremena u gradu to je već sada zamjetno. VIše mjernih postaja postavljenih na ključnim točkama (posebno prometno zagušenim) uputilo bi građane na opasnije zone i ukazalo na najučinkovitije smjernice promjene, prvenstveno prometne politike.