Potpora vrhunskom sportu – Potpuno ukidanje potpore vrhunskom sportu

Ukidanjem ove kategorije, osim što se dokida povlaštena i monopolna pozicija koju imaju vrhunski profesionalni zagrebački klubovi u odnosu na ostatak države, dovodi se i do puno veće odgovornosti u radu i poslovanju navedenih klubova. Navedena sredstva iz te kategorije iskoristit će se za izgradnju bazena i atletske dvorane.

Nisam za ‘Potpuno ukidanje potpore vrhunskom sportu’, ali sam za smanjivanje te potpore na jednaku razinu za sve sportove, obzirom na uspijeh na nacionalnoj, kontinentalnoj i svjetskoj razini. Dakle nogomet treba biti placen kao i svi drugi sportovi iz javnih sredstava, a ako su popularni i imaju rezultate - ekstra se okoriste sponzorstvima privatnih firmi.

Za pojedinačne sportove se uopće se ne slažem, ali se slažem da je potrebna korjenita promjena. Ne slažem se s time u što se trebaju utrošiti tako ušteđena sredstva, novci se trebaju usmjeriti na traženje mladih perspektivnih talenata i financiranje njihovog rada tako da sportski uspjesi prestanu biti obiteljski projekti i prestano proizlaziti iz truda i financija roditelja mladog sportaša/ice.

Prijedlog 1:
Klubovi koji se natječu u popularnim momčadskim sportovima unutar RH trebaju imati jednake uvjete kao i u drugim klubovima u ligi u kojoj se momčad natječe, dakle potpora za njih se ograničava na prosjek potpora koje imaju drugi klubovi u dotičnoj ligi RH i ne smiju se potpomagati više od toga.

Pirijedlog 2:
Svi vrhunski sportovi, i pojedinačni i ekipni, i muški i ženski, i tipični i s posebnim potrebama, imaju jednako pravo na potporu vrhunskom sportu, i to bez obzira na popularnost dotičnog sporta.

1 Like