Poticanje sudjelovanja zaposlenika u vlasništvu i upravljanju poduzećima

25 godina nakon procesa privatizacije, velik broj poduzeća se nalazi u vlasničko-upravljačkoj krizi uslijed prestanka radne aktivnosti vlasnika ili nezainteresiranosti njegovih nasljednika za nastavak poslovanja. Takva poduzeća u slučaju interesa zaposlenika mogu biti restrukturirana slijedeći model radničkog dioničarstva (ESOP) ili radničkog zadrugarstva te se na taj način može osigurati uspješan nastavak rada. Aktivno pomagati na izgradnji infrastrukture za takva restrukturiranja putem savjetovališta, pravne pomoći, jamstvene fondove za otkup dionica i sl.

1 Like