Postaviti sustav sudjelovanja građana i mjesnih odbora u definiranju prioriteta za financiranje iz EU fondova i sustav pomoći prijaviteljima

Postaviti sustav sudjelovanja građana i mjesnih odbora u definiranju prioriteta za financiranje iz EU fondova na razini kvartova do sredine 2018.g., te osigurati informiranost i pomoć svim potencijalnim prijaviteljima na EU fondove (malim i srednjim poduzetnicima, javnim poduzećima, udrugama, ustanovama, zadrugama) u pripremi dokumentacije te provedbi projekata

1 Like