Pojačati brigu za starije kod njihovih kuća

Na taj način bi se kreirali i novi poslovi i ojačala socijalna kohezija

1 Like

Komplementarno ovoj mjeri je i osmišljavanje programa dnevne brige za starije u mjesnim odborima kvartova gdje bi osobe starije životne dobi mogle besplatno boraviti tijekom dana uz nadzor stručne osobe.

1 Like

Mislim da sam to već negdje pisala.Postoje gerintološke domaćice koje se brinu za starije nepokretne ili polupokretne.Al možda je to samo za one koji su daleko od civilizacije.Prema tome povećati broj gerintoloških domaćica.A isto tako bi se mladi mogli brinut o svojim starijim susjedima da im odu u dućan ili plate račun u pošti.Možda ima ponekad pomognu u kući.Nema ništa bolje od dobrosusjedskih odnosa i brige mladih o starijima jer i oni će to postati jednog dana.

1 Like