Osnažiti mlade za aktivno sudjelovanje u društveno-političkom životu grada

Osnažiti mlade za aktivno sudjelovanje u društveno-političkom životu grada pružajući im sustavnu podršku i stvarajući poticajno okružje. Dokinuti praksu deklarativnog podržavanja aktivnog uključivanja mladih te koristiti kako postojeće tako i nove inovativne mehanizme kojima će se osigurati da participacija postane stvarna i poželjna mladim ljudima u gradu.

1 Like

Za početak sa volontiranjem,a kasnije sve ovisi o njihovim željama i mogućnostima.Bilo bi dobro da škola ima udrugu za volontiranje ili bar neku grupu.

Mislim da bi poticanje osnivanja (ili udruga ili) klubova mladih po gradskim četvrtima bila dobra stvar što se tiče veće participacije stanovnika. Isto vrijedi i za seniore ili neke druge skupine. Postojeće udruge na lokalnoj razini bi mogle pomoći pri razvoju i uključiti se u rad ovisno u kojoj su četvrti. Ova tema preklapa se donekle s temom Otvoreni grad -> Sudjelovanje svih stanovnika Zagreba u društvenom i kulturnom životu zajednice.
Naravno, vezano uz to trebalo bi osnovati community centre po gradskim četvrtima u kojima će se poticati stvarna participativnost građana. To se može napraviti i kroz društveno poduzetnički model gdje će u community centrima postojati kvartovski restoran i kafić, gdje će se i zapošljavati osobe iz lokalne zajednice, a gdje će prednost imati najugroženiji pojedinci.

1 Like

Ne mora samo biti kultura.Pogledaj samo Vrbane odnosno udrugu “Vestigium”.Oni se ustvari više bave prirodom kao što imaju dvaput tjedno kvartovsku tržnicu,razne radionice ,čak čuvaju djecu koja ne idu u vrtić.A klubovi mladih su odlična stvar jer se oni većinom vikendom opijaju po parkićima,a ljeti i češće.
Tako bi došlo do smanjenja vršnjačkog nasilja.

2 Likes