Osigurati svim građanima besplatan pristup širokopojasnom internetu, stjecanje tehničkih vještina i zaštitu digitalnih prava

Kako bi građani mogli ravnopravnije sudjelovati u elektroničkoj komunikaciji s gradskom upravom, želimo svim građanima osigurati besplatan pristup brzom internetu širenjem gradske wireless mreže. Želimo programima edukacije omogućiti svim građanima stjecanje digitalne pismenosti i tehnoloških znanja, a istodobno opremiti škole najnovijih računalnim i adaptivnim tehnologijama te adekvatnim nastavničkim kadrom.

3 Likes