Odgovorno planiranje zdravstvene zaštite

Transparentnim, proaktivnim i odgovornim pristupom planiranju službe zdravstvene zaštite na svim razinama želi se omogućiti ispunjavanje planova Mreže javne zdravstvene službe te osigurati najbolju moguću zdravstvenu zaštitu svim stanovnicima grada.

1 Like

U ovom području mislim da bi trebalo uključiti i rješavanje problema Imunološkog zavoda koji je nekada bio vodeća ustanova u proizvodnji kvalitetnih cjepiva. Tako će se spriječiti uvoz nekvalitetnog cjepiva te primanje provizija koje nude farmaceutske kompanije .

Svakako bi trebalo razvijati aktivnosti koje će ići i u tom smjeru. Doduše, problematika Imunološkog zavoda se širi na područje puno šire od gradskog sustava zdravstva i ovisi o drugim faktorima, ne samo spremnosti gradskih struktura da se ona riješi, tako da se radi o dugotrajnom i mukotrpnom procesu, kao što nažalost imamo prilike trenutno vidjeti. Međutim, u sklopu gradskog zdravstvenog programa se mogu napraviti mnoge stvari koje bi doprinjele osvješćivanju o važnosti kvalitetnih cijepiva te cijepljenju općenito, a u drugoj fazi i predložiti drugačije modele vlasništva i upravljanja IZ.

1 Like