Obnova i prenamjena zapuštenih prostora u vlasništvu grada

Neznam da li ovo spada pod temu,al ću je stavit.Dakle grad ima podosta praznih lokala i zapuštenih prostora bivših tvornica i dr.Svi smo za to u većini da se koristi u kulturne svrhe,ali može imati i druge namjene.Danas sam bila na izložbi"Održiva prenamjena i obnova",Uglavnom radilo se u tri grupe i na tri lokacije:bivša vojna bolnica u Vlaškoj,Zagrebački velesajam paviljon 15 i Ilica na potezu od Britanca do
Trga Franje Tuđmana.Tu ima dosta dobrih idejaali mi se ne prepisuje,a nemam nikakv link
.Odite u Zg forum u Gajevoj.Inače s ovom temom bi se trebalo pozabaviti detaljnije.Možda bi se koji
od tih lokala mogao prenamjeniti u mjesto za stanovanje.

1 Like