O kategoriji: Zdravstvo

Zdravlje u zajednici

Opis problema:
U Zagrebu je smješteno više od trećine zdravstvenih resursa države, ali, unatoč tome, sustav zdravstvene zaštite ne uspijeva odgovoriti na sve potrebe zajednice i zdravstvenih radnika. Očituju se problemi u ispunjavanju planova Mreže javne zdravstvene službe, kao i problemi u osiguravanju jednake dostupnosti zaštite u svim dijelovima grada. Uključivanjem zajednice i zdravstvenih radnika u planiranje i organizaciju zdravstvene zaštite, u narednom se razdoblju želi bolje iskoristiti postojeće potencijale grada.

1. Odgovorno planiranje zdravstvene zaštite:
Transparentnim, proaktivnim i odgovornim pristupom planiranju službe zdravstvene zaštite na svim razinama želi se omogućiti ispunjavanje planova Mreže javne zdravstvene službe te osigurati najbolju moguću zdravstvenu zaštitu svim stanovnicima grada.

2. Nova bolnica:
Planiranjem i realizacijom nove zdravstvene ustanove na području Novog Zagreba, stanovnicima njegovih četvrti se želi olakšati pristup zdravstvenoj zaštiti, rasteretiti postojeće gradske ustanove i omogućiti zapošljavanje zdravstvenih radnika.

3. Radnička prava i uvjeti rada:
Kontinuiranim ulaganjem u obrazovanje novih zdravstvenih kadrova, njihovo zapošljavanje u gradskim ustanovama te podršku radničkim organizacijama u borbi za bolja radnička prava u zdravstvu, želi se unaprijediti kvalitetu zdravstvenog sustava i svakodnevnicu zaposlenih u ovom sektoru.

4. Poticajne mjere za zdravstvene radnike:
Osmišljanje i razvijanje pozitivnih mjera - stambenih kapaciteta, mogućnosti za kontinuirano usavršavanje, razvoja mreže socijalne podrške, itd. - kako bi se potaklo zdravstvene radnice i radnike na ostanak u gradskim zdravstvenim ustanovama.

5. Obrazovanje i sudjelovanje za zdravlje:
Pokretanjem obrazovnih programa o funkcioniranju zdravstvenog sustava te proširivanjem javnozdravstvene edukacije za stanovništvo na razini zajednice, kao i otvaranjem rada nadležnih gradskih tijela prema zajednici, povećat će se mogućnost participacije u planiranju zdravstvenog sustava.