Nova bolnica u Novom Zagrebu

Planiranjem i realizacijom nove zdravstvene ustanove na području Novog Zagreba, stanovnicima njegovih četvrti se želi olakšati pristup zdravstvenoj zaštiti, rasteretiti postojeće gradske ustanove i omogućiti zapošljavanje zdravstvenih radnika.

Pa imamo je, samo se polako urušava

Upravo tako - imamo je već završenu do krova, samo na žalost propada od zuba vremena! Ne treba planirati i graditi novu bolnicu na novoj lokaciji - već dovršiti postojeću “Sveučilišnu bolnicu” i privesti je svrsi! Ukoliko je objekt pre velik i tu ima rješenja - dio zgrade predvidjeti za lječilište i povezati s budućim toplicama koje se ionako trebaju graditi odmah pored na toj lokaciji!

Postoje građevine koje su još starije od Sveučilišne bolnice kao što je npr.Paromlin i njih moraš rušit jer dugačije ne može.Na ovima koje su mlađe od 50 godina se može nešto napraviti u vidu obnove iste.