Lokalna opskrba, zdrava opskrba - angažiranje lokalnih poduzeća, zadruga i obrta u opremanju škola i vrtića te uvođenje zdrave hrane lokalnih proizvođača

Putem javne nabave, slijedeći načelo najviše ekonomske vrijednosti, a ne najniže cijene, angažirati lokalne firme zadruge i obrte za opremanje vrtića i škola te u vrtiće i škole uvesti zdravu hranu lokalnih proizvođača (OPG-ovi, poljoprivredne zadruge) te time potaknuti razvoj lokalne ekonomije.

5 Likes

Veliko da na ovo. Natječaj i kriteriji neka budu kvaliteta i zeleni otisak

Ovo bi pokazalo kako se građani brinu jedni za druge,a ne da ovisimo o nekome vanjskom.