Koordinacija provedbe mjera stambene politike i komunikacija s građanima

Grad Zagreb od 90-tih godina naovamo sustavno zanemaruje stambenu politiku. Nekoliko ureda u Gradskoj upravi te druge javne institucije, poput Centra za socijalnu skrb Zagreb, imaju nadležnosti nad segmentima stambene politike u Gradu Zagrebu, a statistika i istraživanje povjereno je Sektoru za strategijske informacije u Gradskom uredu za strategijsko planiranje i razvoj Grada. Evidencija i najam stanova kojima Grad upravlja je u nadležnosti Odjela za stanove i stambeno zbrinjavanje unutar Gradskog ured za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada. Za određene odluke o stambenom zbrinjavanju također se formiraju povjerenstva dok su druge diskrecijsko pravo gradonačelnika. Naknade za troškove stanovanja su u nadležnosti Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom. Sve ovo upućuje na konfuznost sustava koji ne može strateški djelovati, a istovremeno je nedostupan građanima. Za stvaranje održive stambene politike koja bi odgovorila na stambene potrebe u gradu nužna je koordinacija između postojećih gradskih službi kao i razvijanje odnosa prema dionicima, kako javnim tako i civilnim, stoga ova mjera predlaže ustrojavanje integriranog ureda po uzoru na druge europske gradove.