Javne potrebe u sportu – Financiranje sportova, sportaša i rekreativaca

Kriteriji za financiranje sportova moraju biti rezultati i uspjeh, a ne isključivo popularnost. Putem javnih potreba u sportu više se neće priznavati troškovi vrhunskih profesionalnih klubova, njihovih omladinskih pogona i troškovi održavanja sportske infrastrukture koju koriste, a ta sredstva preusmjerit će se prema javnim sadržajima za građanstvo.

Kriteriji moraju biti i kvantitativni i kvalitativni, javno poznati i transparentni u primjeni, te sofisticirani a ne sa samo 2 ili 3 mjerljiva aspekta.

Infrastruktura mora biti odvojeno financirana i upravljana od klubova potpuno.
Dosta je okupiranja javne infrastrukture sa samo jednim ili dva kluba.

1 Like

Ne slažem se (kao što sam na drugom mjestu obrazložila i napisala prijedloge za vrhunski sport), problematika vrhunskog i rekreativnog sporta je različita i oboje ima svoje mjesto. O omjeru uloženih novaca se može razmisliti - svaka osvojena medalje potiče mnogobrojne da se uključe u sport tako da vrhunski sport ima svoje mjesto (naravno ne tako kako je sada)

Problem su također i klubovi koji nisu ni vrhunski ni profesionalni, a sebu uzmu svu lovu tj. funkcioneri trpaju lovu u svoj džep a klubovima što i ako ostane

Za rekreativne sportove ne mogu uopće biti kriteriji rezultati i uspjeh, nego brojnost rekreativaca i što veći raspon godina

1 Like

A što sa malim sportovima kao što su trialton,streljaštvo etc koji su na Olimpijadama,a sportaši muku muče sa prostorom i ostalim.Poslije se onda gradonačelnik ulizuje kad takav osvoji medalju ko’ da je to njegova zasluga.

Jedan prijedlog ili čak vapaj: Zagreb treba solidan skate/bmx park i to zatvorenog tipa, za zimu, da nam se djeca koja eto žele trenirati takve ekstremne sportove ne smrzavaju zimi na Jarunu i da ne gube vještinu tijekom zime jer nemaju uvjete za treniranje. Zagreb ne bi ni u tom pogledu trebao zaostajati za europskim gradovima do kojih smo prisiljeni potegnuti u potrazi za bmx parkom jer smo kod kuće prikraćeni. Posjetili smo više puta Ljubljanu, zatim Klagenfurt, Bolognu i Eindhoven u Nizozemskoj gdje je bivša industrijska Philipsova zona pretvorena u nevjerojatan sklop skate parka, bmx parka, dvorane sa penjačkim stijenama, hotela i restorana. U Bologni su se primjerice pod istim krovom a u zasebnim prostorima na velikom kompleksu smjestili skate park, bmx park, inline park, dirt pump track, stijena za penjanje, prostor za cirkuske vještine, park za vježbu dronova, parkur prostor, Praznih i nekorištenih prostora koji propadaju kod nas ima na pretek, dobacimo jedan, ili više njih, našoj živahnoj skate/inline/bmx sceni!! Ako se ikada krene u tu plemenitu akciju, treba se povezati sa scenom da se zajedničkim snagama dođe do adekvatnog i adekvatno opremljenog prostora. Zahvaljujem na svakom iskustvu, savjetu, ideji kako krenuti u realizaciju navedenog. :slight_smile:

Jedina ideja koja mi po tom pitanju pada na pamet je jedan pavilijon na Zagrebačkom velesajmu. neovisno o broju istoga.Svi su oni dovoljno veliki za takvu namjenu.A ima ih podosta neiskorištenih.

Hvala! I nama to pada na pamet kao ideja koja se nameće sama po sebi. Ali kako to postići?! :slight_smile:

Pritiskom po medijima dakle u što više medija.Samo tako dopire do Bandića.Bez pritiskanja preko medija
nula bodova.To je jedini način uspjeha.

Jasno! Hvala! :slight_smile: