Jačanje uloge komunalnih redara

Ne samo za parking, već za kontrolu i prevenciju onečišćenja (smeće, kućni ljubimci)