Izmještanje kafića i pekara iz zgrada

Zagreb je zagađen bukom, a potrošnja hipnotika i sedativa raste za 15% godišnje. Primjer: Trg Ivana Kukuljevića, Špansko: 8 kafića sa terasama pod prozorima stanova, pekara koja proizvodi 24 sata, mrežasta ljuljačka koja škripi do 4 ujutro, trampolin - svaki skok kao pucanj oružja, obavijestila sam nekoliko puta Gradski ured za zdravstvo, direktno gradonačelnika, sanitarnu inspekciju, policiju, no ništa ne možemo učiniti. Svi, nas oko 3000 stanara smo umorni od buke. Prema Zakonu o turizmu, a taj je mjerodavan, kafići mogu raditi od 6-24h, što znači da možemo spavati od 01-05.30h. Pekara s ispušnim ventilatorom nama pod prozorima - buka i smrad. Kako se takvo nešto može dozvoliti u stambenoj zgradi? U nemuštom socijalizmu ovdje nije bilo kafića i pekare, buknulo je sve s Bandićem. Mijenjati zakon za stambene zone, kafiće i igrališta dalje od zgrada, pekare u industrijske zone. Ljudski organizam traži tišinu i mir, inače hormon kortizol radi nepopravljivu štetu. ovo je pitanje zdravlja.