Izgradnja vrtića i škola prema potrebama kvartova

Vrtići i škole prema potrebama kvartova - Izgradnja vrtića i škola u onim kvartovima u kojima za njima ima potrebe prema jasno definiranom planu temeljenom na podacima o demografskim, ekonomskim i urbanističkim kretanjima

Uspostaviti timove stručnjaka - urbaniste, projektante, izvođače i proizvođače - koji će izraditi plan obnove i sanacije postojeće i izgradnje nove odgojno-obrazovne infrastrukture u Gradu Zagrebu temeljem analize postojećeg stanja, uzimajući u obzir prostorne, ekonomske i demografske parametre. Također, potrebno je razviti i implementirati modele alternativne gradnje vrtića i škola, poput montažne, modularne, tipske i drugih oblika gradnje, koja je energetski učinkovita, uz pretpostavku optimalnih financijskih izdvajanja i ostvarivanja kvalitete. U međuvremenu valja unaprijediti prijevoz učenika u dijelovima grada gdje je slaba prometna povezanost s odgojno-obrazovnim institucijama.

3 Likes

Kao dugoročan plan potrebno je staviti jednosmjensku nastavu u svim zagrebačkim školama. Ternutno 1/3 škola radi u jednoj smjeni. Potrebno je ovu mjeru povezati s izgradnjom škola jer je i to, osim demografskih pokazatelja vrlo bitan faktor za izgradnju škole.

u kvartovima sa obiteljskim kućama također postoje i privatni objekti u kojima su vrtići, potrebno je i njima pomoći, ali ne znam sročiti konkretan prijedlog, možda nešto kao “i postojećih objekata uključujući i one u privatnom vlasništvu” tako nešto