Inovativni sadržaji i partnerski pristup - razvijanje i implementacija novih nastavnih sadržaja u suradnji s lokalnom zajednicom

Dodjeljivati financijska sredstva za projekte kojima se stvaraju novi nastavni sadržaji, a u čijem osmišljavanju i provedbi zajedno sudjeluju vrtići i škole, znanstvene i znanstveno-nastavne institucije, firme, obrti, društvena poduzeća, zadruge, sindikati i organizacije civilnog društva.

Bilo bi dobro staviti i o kojim se sadržajima, makar tematski radi, na koji način će se utvrditi stvarne potrebe zagrebačkih učenika? Hoće li se Grad možda odrediti putem svojih prioriteta i inovativnih područja? Može li se ovdje grad orijentirati npr. prema uvođenju Građanskog odgoja i obrazovanja u sve škole kojima je Grad osnivač?

Takodjer prepoznati vec postojece projekte koji dobro funkcioniraju i pretvoriti ih u odrzive programe u svim gradskim skolama.