Fondovima za socijalnu infrastrukturu osigurati pravo djeteta na predškolski odgoj te jednak infrastrukturni standard i opremljenost u školskom obrazovanju

Povlačenjem sredstava za socijalnu infrastrukturu osigurati infrastrukturne uvjete da svako dijete ima mjesto u vrtiću i da se sudjelovanje u predškolskom odgoju i obrazovanju smatra pravom djeteta, a ne isključivo uslugom roditeljima čime se pod jednakim uvjetima osiguravaju mjesta djeci u vrtiću bez obzira na radni i imovinski status roditelja. Nadalje, potrebno je osigurati jednak infrastrukturni standard i opremljenost škola na području grada čime će se doprinijeti sigurnosti djece i zaposlenika te kvaliteti nastave za sve naše učenike pod jednakim uvjetima.

2 Likes