Edukacija o ovisnostima i sprječavanje istih

Sve više smo svjedoci vikend opijanja mladih po parkovima,klubovima,kafićima,a ljeti kad nema nastave u
školama ni na fakultetima još i više.S obzirom da smo pri vrhu zemalja koje konzumiraju alkohola ovo definitivno treba da nas zabrine.Navodno se socijalci brinu za to,ali očito ne dovoljno.Zato smatram da bi edukacija mladih o tome trebala početi samim ulaskom u tinejdžerske godine.Bilo bi dobro da kao što su
nekad dolazili i vjerovatno još dolaze pisci u škole tako da dolaze lječnici i bivši ovisnici da ukažu im
na ovisnost.Ovisnost o alkoholu nije jedina,al očito je najraširenija pošto je pijenje društveno prihvaćeno.
Poticati ih da se bave sportom,možda umjetnošću.Mada opet i umjetnici koriste opijate pa je to upitno.
Ali umjetnosti ima sedam i ne koriste se bašu svakoj opijati.Tu bi svoju ulogu odigrali i klubovi za mlade.
Poticati ih na druženje bez flaše.