Edukacija mladih o toleranciji

Svjedoci smo sve većeg nasilja među mladima i to vršnjačkom.A ono je u oba smjera tj fizičko i psihičko.
Stoga smatram da bi se trebalo pozabaviti edukacijama o toleranciji.Zasad to radi ekipa sa Festivala tolerancije, većinom gospodin Lustig.To su te osjetljive godine kad je usmjeravanje jako važno.Smatram to itekako bitnim za naše društvo i mladež .

1 Like