Dostupnost kvalitetnih javnih usluga i infrastrukture svim stanovnicima

Razvijati stambene politike koje onemogućavaju getoizaciju pripadnika nacionalnih manjina i migranata, istodobno poštivajući autonomiju i želje zajednica o kojima se radi; ulaganje u infrastrukturu, prometnu povezanost, pristup socijalnim sadržajima i uslugama u naseljima koja su loše infrastrukturno razvijena; poticanje i provedba široke dostupnosti zdravstvene i socijalne zaštite; omogućavanje pristupa osobama s invaliditetom i osoba sa zdravstvenim teškoćama javnim zgradama; poticanje mobilnosti svih stanovnika unutar grada kroz dobro razvijenu i svima dostupnu mrežu javnog prijevoza te prilagođavanje javnog prijevoza potrebama osoba s invaliditetom.

1 Like