Dnevni vrtići za nesamostalne osobe

rad na tome da se po kvartovima utemelje dnevni vrtići za nesamostalne osobe. Svaki kvart bi trebao imati takav vrtić Ako zvuči preambiciozno, dobro je makar započeti tu temu

1 Like

Vrtić za punoljetne? Zar se to ne moe zvati dnevni boravak?

da, može, to je bolji naziv - “vrtić” je zbog boljeg oslikavanja - svaki kvart ima vrtić, a nema dnevni boravak