Detaljna razrada prijedloga prioriteta u kategoriji digitalni grad

TEHNOLOGIJE U SLUŽBI STANOVNIKA GRADA

Vlast u gradu Zagrebu prespavala je digitalnu transformaciju. Informacijske tehnologije omogućile su radovima da transparentnije upravljaju javnim resursima, izravno informiraju građane o radu uprave, brže rješavaju njihove prijedloge i pritužbe, procesiraju zamolbe i zahtjeve, te participativnije donose planove i odluke u suradnji s građanima. Međutim, stanovnici grada Zagreba ne mogu dobiti pristup postojećim informacijama o kretanju tramvaja i autobusa, planiranim radovima ili intervencijama u javnom prostoru, ne mogu elektronički sudjelovati u procesima planiranja, budžetiranja i odlučivanja na bilo kojoj razini organizacije grada niti mogu dobiti potrebne informacije na nefunkcionalnim i zastarjelim internetskim stranicama gradske uprave. Potrošnja gradskog proračuna tek im je odnedavno prezentirana u preglednom obliku. Rijetki otvoreni setovi podataka često su im ponuđeni u formatima koji otežavaju ili onemogućuju vanjsku analizu. Elektroničke usluge su ograničene, nepregledne i slabo promovirane. Tehnološka usporenost i otežan pristup svih ovih godina ostavljaju dojam namjerne netransparentnosti u kojoj jedna osoba ima privilegij tumačenja i upravljanja nad gradom.

Zagreb je NAŠ! primjenom adekvatnih digitalnih tehnologija želi netransparentnu, personaliziranu i zatvorenu vlast učiniti transparentnom, javno odgovornom i otvorenom za participaciju.

Otvoreni javni podaci sabrani na jednoj lokaciji u standardiziranim formatima, bolja prezentacija tih podataka objedinjena na osuvremenjenim internetskim stranicama gradske uprave, analize i aplikacije koje iz tih podataka mogu dati nove uvide građanima trebaju omogućiti kontrolu nad vlašću.

Stare i nove elektroničke usluge objedinjene u zajedničko sučelje trebaju učiniti rad uprave dostupnijim i preglednijim građanima, ali i bolje povezati odvojene upravne jedinice i razine djelovanja. Stranice za zaprimanje prijedloga građana, organiziranje sastanaka uprave i zborova građana, sudjelovanje građana u planiranju i donošenju odluka trebaju poticati participaciju građana u upravljanju njihovim gradom.

Istodobno želimo svim građanima u svim gradskim četvrtima, bez obzira na dob, socijalni status ili zdravstveno stanje, pomoći da steknu temeljne tehnološke vještine za interakciju s upravom i drugim građanima. Da svi imaju pristup internetu, brzu mrežnu infrastrukturu i zajamčena digitalna prava u interakciji s gradskim servisima. Građani moraju imati garancije da ih se ne nadzire bez pravne osnove, kao i da digitalne tehnologije imaju izjednačujuće i demokratizirajuće učinke u pogledu dostupnosti uprave, njenih resursa i ekonomske aktivnosti.

Naposljetku digitalne tehnologije mogu pomoći u procesu urbane, ekonomske i ekološke transformacije: pri stvaranju grada koji optimalno upravlja vlastitim resursima, grada koji to upravljanje spušta na niže razine samouprave i uz direktnu participaciju građana, grada koji diverzificira i lokalizira ekonomiju u cilju društvenog razvoja. One mogu, primjerice, smanjiti ekološki otisak sustava kao što su proizvodnja i distribucija struje ili prometna mreža, olakšati povezivanje korisnika i gradskih resursa, intenzivirati razmjenu lokalnih proizvođača i potrošača. Grad sredstvima javne nabave i poticanjem ekonomskih aktivnosti može razvijati tehnološke inovacije, kompetencije i kreativnost u lokalnoj sredini, a istodobno ulaganjem u otvorene tehnologije pomagati općem razvoju suvremenog društava.

1. DIGITALNE TEHNOLOGIJE I DEMORKATSKA PARTICIPACIJA

1.1. Ravnopravna dostupnost komunikacijske infrastrukture i edukacija građana:

a. Osigurati svim građanima pristup brzom internetu kroz razvoj gradske wireless mreže, na trgovima i javnim površinama, uz anonimni pristup.

b. Opremanje škola naprednom računalnom tehnologijom i adaptivnim tehnologijama, kao i dodatno zapošljavanje i obuka nastavnika u cilju aktivne primjene novih tehnologija u nastavnom procesu, osobito slobodnih sadržaja, slobodnog softvera i otvorenog hardvera.

c. Organiziranje edukacije građana na polju digitalne pismenosti i tehnoloških znanja kroz sustav gradskih javnih knjižnica, s naglaskom na smanjivanju rodnog i dobnog jaza, te inkluzije skupina u riziku od marginalizacije.

d. Informiranje građana o potencijalima tehnologija i njihovim pravima u digitalnom okruženju.

1.2. Razvoj digitalnih platformi za participaciju građana u upravljanju gradom:

e. Organiziranje središnjeg gradskog portala na kojem će biti objedinjene i transparentno prezentirane odluke gradonačelnika, gradske uprave, Gradske skupštine, vijeća četvrti i mjesnih odbora.

f. Pokretanje otvorenog i interaktivnog dijela portala gradske uprave na kojem će građani moći sudjelovati u javnim raspravama oko strateških i operativnih odluka, predlagati mjere različitim razinama vlasti i organizirati skupove s predstavnicima uprave i vlasti.

g. Razvoj i lokalizacija postojećih alata koji će pomoći prilikom procesa participativnog budžetiranja.

h. Razvoj novih e-usluga gradske uprave i Holdinga, dostupnih kroz portal e-Građani.

2. DIGITALNE TEHNOLOGIJE I UPRAVLJANJE GRADOM

2.1. Razvoj IT infrastrukture gradske uprave i Holdinga:

a. Analiza postojećih IT resursa gradske uprave (Ureda gradonačelnika, Ureda Gradske skupštine, Holdinga, APIS-IT-a), potencijala unaprjeđenja gradske IT infrastrukture i mogućnosti integracije gradskih sustava i usluga.

b. Suradnja grada sa znanstveno-istraživačkom zajednicom, građanskim inicijativama, poslovnim subjektima, državnim tijelima i drugim gradovima na razvoju i primjeni otvorenih, slobodnih i suradničkih IT rješenja u cilju povećanja transparentnosti rada gradske uprave, razvoja komunikacijske infrastrukture, učinkovitosti gradskih sustava i razvoja komunalnih usluga.

c. Aktivno praćenje, analiza i koreliranje setova podataka u cilju oblikovanja procesa, strategijskog planiranja i interventnog djelovanja u gradu.

d. Tranzicija u gradskoj upravi sa zatvorenog softvera na slobodni softver otvorenog koda i otvorenih standarda gdje god i kada god (prije novih nabava ili obnavljanja licenci) je to tehnički i ekonomski racionalno.

2.2. otvoreni podaci, transparentnost uprave i informiranje građana:

e. Otvaranje setova podataka koje gradska uprava i gradska poduzeća generiraju i prikupljaju, dostupnih u otvorenim, standardiziranim i dalje iskoristivim formatima, okupljenima na jednom mjestu, uz punu zaštitu privatnosti građana.

f. Razvoj preglednijih i upotrebljivijih internetskih stranica gradske uprave, kao i pratećih mobilnih aplikacija, koje će ponuditi analizu i prikaz otvorenih setova podataka.

g. Poticanje razvoja vanjskih informacijskih servisa koji građanima omogućuju razumijevanje otvorenih setova podataka koje grad prikuplja i generira.

h. Usavršavanje informacijskih servisa o javnoj nabavi i razvoj servisa o zapošljavanju u graskoj upravi, gradskim ustanovama i gradskim poduzećima.

3. TEHNOLOGIJE, ZELENA EKONOMIJA I ODRŽIVI GRAD:

a. Primjena informacijskih tehnologija u cilju optimizacije upravljanja otpadom, vodoopskrbe, prometom, gradskom stanogradnjom i komercijalnim prostorima u vlasništvu grada

b. Informacijskim tehnolgijama olakšati prelazak grada na obnovljive izvore energije, razvoj pametne električne mreže, poticanje zelenih energetskih zadruga građana i povećanje energetske učinkovitosti.

c. Razvoj servisa za distribuirano korištenje resursa u gradu (primjerice: mreže gradskih električnih bicikli, mreže gradskih električnih ride-sharing vozila, kratkoročnog najam stanova, itd.) i cirkularnu ekonomiju uz povezujivanje lokalnih proizvođača i potrošača (potičući organski uzgoj hrane, lokalizaciju ekonomije, itd.).

d. Usmjeravanje javne nabave u razvoj inovativnih, otvorenih, inkluzivnih, energetski učinkovitih i na građane usmjerenih tehnoloških rješenja.

e. Poticanje tehnoloških i kreativnih djelatnosti utemeljenih na načelima društvene inovacije, zaštite radnih prava i ekonomske demokracije.

1 Like