Biciklistička staza do Velike Gorice

Treba napraviti biciklističku stazu na Aveniji Većeslava Holjevca od Dugava do Buzina i tako spojiti naselja Novog Zagreba. Vožnja biciklom na toj trasi (npr. nadvožnjak) prilično je opasna.

1 Like