Aktivna podrška akterima društvenog poduzetništva i ekonomije

Potporom društvenom poduzetništvu povećati kvalitetu života i osigurati održiv gospodarski razvoj. Smanjenjem poreza i prireza osigurati institucionalnu podršku društvenim poduzetnicima i poduzećima koji rade uvažavajući demokratske standarde participacije na radnom mjestu te reinvestiraju većinu dobiti u lokalnu zajednicu i društvo. Prilagoditi proces javne nabave da se kao kriterij odabira ponuđača definira ekonomski najpovoljnija ponuda, a ne najniža cijena. Pri vrednovanju ekonomski najpovoljnije ponude uzeti u obzir neizravne ekonomske efekte poput broja zaposlenih ljudi u lokalnoj zajednici, smanjenje troškova prijevoza i sl. Poticati javnu nabavu koja osigurava posao lokalnim poduzetnicima i obrtnicima za potrebe škola, vrtića, sudova i ostalih javnih objekata na području grada.

1 Like